Høringsuttalelser fra lovutvalget for immaterial- og markedsføringsrett

  1. Utkast til ny lov om vern av forretningshemmeligheter

  2. Endringer i varemerkeloven og tolloven mv

  3. Diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

  4. Endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler

  5. Forslag til endringer i markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften i forbindelse med etablering av en dagligvareportal for forbrukerne

  6. Endringer i pliktavleveringsforskriften

  7. Ny åndsverklov