Høringsuttalelser fra lovutvalget for immaterial- og markedsføringsrett

  1. Endringer i tollforskriften kap. 15 (IPR)

  2. Gjennomføring av moderniseringsdirektivet i norsk rett