Høringsuttalelser fra lovutvalget for immaterial- og markedsføringsrett

  1. Utkast til ny lov om vern av forretningshemmeligheter

  2. Endringer i varemerkeloven og tolloven mv

  3. Diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern