Høringsuttalelser fra lovutvalget for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso

  1. Forslag om endring i finansforetaksforskriften om BankID ved avvikling under offentlig administrasjon

  2. Videreføring av midlertidig lov om rekonstruksjon

  3. Innspill til permanente regler om rekonstruksjon

  4. Rapport om inkassoloven

  5. Forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak

  6. Nedsettelse av inndrivingskostnader (inkassogebyrer og -salærer mv.)