Høringsuttalelser fra lovutvalget for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso

  1. Endring i konkursregisterforskriften (offentliggjøring av opplysninger om konkurskarantene mv.)

  2. Utkast til gjennomføring av winding-up direktivets lovvalgsbestemmelser

  3. Forslag til endringer i forskrift om gebyr for tinglysing mv

  4. Bostyrers meldeplikt til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret ved konkurs

  5. Obligasjoner med fortrinnsrett og krav til overpantsettelse