Høringsuttalelser fra lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring

 1. Endring i forskrift om radiokommunikasjonsutstyr

 2. Endring i forskrift om farlig last på skip som følge av endringer i IGC-koden (MSC.411(97))

 3. Endring i forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 grader som følge av endringer i IGF-koden (MSC.422(98))

 4. Utredning av norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip

 5. Hjemmel for overtredelsesgebyr ved brudd på fartsområdebegrensningene i eller i medhold av NIS-loven § 4

 6. Nye regler om dykking fra skip

 7. Evaluering av administrative sanksjoner (overtredelsesgebyr) i skipssikkerhetsloven kapittel 9

 8. Forslag om å oppheve dispasjørordningen

 9. Enpersonsutredning om formuerettslige lovvalgsregler

 10. Forskrifter til ny sikkerhetslov

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Neste