Høringsuttalelser fra lovutvalget for selskapsrett

 1. NY FORSKRIFT OM RETNINGSLINJER OG RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

 2. Erfaringer med midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen

 3. Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser

 4. Forlengelse av midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

 5. Forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskap mv.

  Forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskap mv. og avholdelse av ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

 6. Forslag til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av covid-19)

 7. Forslag til forskrifter om unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjeloven og allmennaksjeloven, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven med hjemmel i koronaloven

 8. Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv. om tilknytningskrav for styremedlemmer og daglig leder mv

 9. Om registrering og offentliggjøring av mellombalanser

 10. Ny forskrift til foretaksnavneloven

 1. 1
 2. 2

Neste