Høringsuttalelser fra lovutvalget for selskapsrett

 1. Forslag til endringer i forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-6

 2. Forslag til nye regler om stiftelser

 3. Endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

 4. Forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. å avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

 5. Forslag til nye regler om gjennomføring av møter i foretakslovgivningen

 6. NY FORSKRIFT OM RETNINGSLINJER OG RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

 7. Erfaringer med midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen

 8. Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser

 9. Forlengelse av midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

 10. Forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskap mv.

  Forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskap mv. og avholdelse av ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

 1. 1
 2. 2

Neste