Høringsuttalelser fra lovutvalget for selskapsrett

 1. EU-kommisjonens forslag om tilbørlig aktsomhet for bærekraft for foretak og endring av direktiv (EU) 2019/1937

 2. Forslag til endringer i forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-6

 3. Forslag til nye regler om stiftelser

 4. Endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

 5. Forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. å avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

 6. Forslag til nye regler om gjennomføring av møter i foretakslovgivningen

 7. NY FORSKRIFT OM RETNINGSLINJER OG RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

 8. Erfaringer med midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen

 9. Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser

 10. Forlengelse av midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

 1. 1
 2. 2

Neste