Høringsuttalelser

 1. Forslag til kildeskatt på renter og royalty mv.Forslag til kildeskatt på renter og royalty mv.

 2. NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk

 3. NOU 2019: 15 – SKATTERÅDGIVERES OPPLYSNINGSPLIKT OG TAUSHETSPLIKT

 4. Forslag om endring av konsernbidragsreglene.

 5. Skattemelding for næringsdrivende på standardisert digitalt format

 6. Overføring av oppgaver fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet

 7. Evaluering av Transocean-saken

 8. Forslag til endringer i rentebegrensningsreglene

 9. Forslag om å endre opplysningsplikten for enkelte næringsinntekter i a-ordningen

 10. Forslag om endring av skatteloven § 2-2 første ledd

 1. 1
 2. 2

Neste