Høringsuttalelser

  1. Forslag om endring av konsernbidragsreglene.

  2. Skattemelding for næringsdrivende på standardisert digitalt format

  3. Overføring av oppgaver fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet

  4. Evaluering av Transocean-saken

  5. Forslag til endringer i rentebegrensningsreglene

  6. Forslag om å endre opplysningsplikten for enkelte næringsinntekter i a-ordningen

  7. Forslag om endring av skatteloven § 2-2 første ledd

  8. NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer

  9. Endret beskatning av fondskonto

  10. Skatterett