Høringsuttalelser fra lovutvalget for skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett

  1. Endring av myndigheit etter oreigningslova § 15

  2. Forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv.