Høringsuttalelser fra lovutvalget for skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett

  1. Forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr

  2. Endring av myndigheit etter oreigningslova § 15