Høringsuttalelser fra lovutvalget for strafferett og straffeprosess

 1. Forslag til endringer i straffegjennomførings-loven

 2. Kommunikasjonskontroll i nødsituasjoner

 3. Endringer i salær- og stykkprisforskriften i forbindelse med godtgjøring av arbeid med anke

 4. Hjemmel for å utstyre tolltjenestepersonell med pepperspray som selvforsvarsmiddel

 5. Retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger

 6. Forslag til endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m.)

 7. Forslag til ny forskrift om utførelse av personundersøkelse i straffesaker

 8. Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

 9. Endringer i reglene om kildevern

 10. Forslag til endringer i reglene om elektronisk kommunikasjon med domstolene

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Neste