Høringsuttalelser fra lovutvalget for strafferett og straffeprosess

 1. Utredning om foretaksstraff og korrupsjon

 2. Endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven (skjult personforfølgelse mv.)

 3. Elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud (omvendt voldsalarm)

 4. Forslag til forskrift om signatur i domstolene mv.

 5. Innspill til permanente endringer i prosessregelverket om bruk av fjernmøte og fjernavhør

 6. Straffelovrådets tilleggsutredning om pønal inndragning

 7. Endringer i straffeloven mv. - påvirkningsvirksomhet

 8. NOU 2020:17 "Varslede drap?" Partnerdrapsutvalgets utredning

 9. NOU 2020: 10 Straffelovrådets utredning nr. 2 - Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet

 10. Krav til vekterutdanning for ansatte ved alarmselskaper som ikke foretar utrykning

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Neste