Høringsuttalelser fra lovutvalget for velferds- og trygderett

 1. Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten

 2. Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)

 3. Forslag til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

 4. Sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger)

 5. Forslag til midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid - 19

 6. NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

 7. Forslag til ny barnevernslov

 8. Forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.

 9. Endringer i smittevernloven

 10. Rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Neste