Høringsuttalelser fra lovutvalget for velferds- og trygderett

  1. Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten

  2. Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)

  3. Forslag til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

  4. Sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger)

  5. Forslag til midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid - 19

  6. Forslag til ny barnevernslov

  7. Endring i kvalitetsforskriften - Forslag om hjemmel til å gi dispensasjon til kravene i kvalitetsforskriften i ekstraordinære situasjoner