Høringsuttalelser fra lovutvalget for velferds- og trygderett

  1. Endring i kvalitetsforskriften - Forslag om hjemmel til å gi dispensasjon til kravene i kvalitetsforskriften i ekstraordinære situasjoner

Forrige

  1. 1
  2. 2
  3. 3