Høringsuttalelser fra lovutvalget for velferds- og trygderett

  1. Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3

    Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering

  2. Endring i kvalitetsforskriften - Forslag om hjemmel til å gi dispensasjon til kravene i kvalitetsforskriften i ekstraordinære situasjoner

Forrige

  1. 1
  2. 2
  3. 3