Representantskapet

Representantskapet er Advokatforeningens øverste organ.

Representantskapets oppbygging

Advokatforeningens representantskap består av alle kretslederne – med ekstra representanter fra de største kretsene. I tillegg møter en representant for hver av faggruppene. Hovedstyrets medlemmer, foreningens generalsekretær og foreningens revisor har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

Representantskapets oppgaver

Representantskapet skal trekke opp hovedlinjene for Advokatforeningens virksomhet, behandle og vedta forslag til endringer i vedtektene og/eller i Regler for god advokatskikk, behandle årsberetning og andre saker som fremlegges av hovedstyret og/eller av representantskapets egne medlemmer, vedta rammer for obligatorisk etterutdanning etc.

Representantskapet velger Advokatforeningens leder, nestleder og øvrige medlemmer av hovedstyret og arbeidsutvalg.

Representantskapet velger foreningens valgkomité og revisor.

 

 • Almquist, Christer

  Medlem

  Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS

  Postboks 294 Bragernes
  3001 DRAMMEN

  Telefon: 32 25 55 00

 • Backer, Jan L.

  Medlem

  Wikborg Rein Advokatfirma AS

  Postboks 1513 Vika
  0117 OSLO

  Telefon: 22 82 75 00

 • Bjanger, Thomas

  Medlem

  Advokatfirmaet Truber AS

  Østre Kullerød 5
  3241 SANDEFJORD

  Telefon: 926 20 957

 • Brodtkorb, Marte Svarstad

  Medlem

  Advokat Marte Svarstad Brodtkorb

  Grensen 18
  0159 OSLO

 • Bråstein, Stian Trones

  Medlem

  Adius Advokater ANS

  Postboks 220
  4001 STAVANGER

  Telefon: 51 50 11 00

 • Bråstein, Vegard Furdal

  Medlem

  Advokatfirma Sekse & Co AS

  Postboks 3214
  4398 SANDNES

  Telefon: 51 60 95 70

 • Dale, Gry Brandshaug

  Medlem

  KS Advokatene

  Postboks 1378 Vika
  0114 OSLO

  Telefon: 24 13 26 00

 • Falch-Koslung, Bendik

  Medlem

  Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co

  Postboks 599 Sentrum
  0106 OSLO

  Telefon: 22 40 41 40

 • Falkanger, Carl Svend

  Medlem

  Advokat Håkon Helsvig

  Postboks 1426
  9506 ALTA

  Telefon: 78 43 77 60

 • Falkeid, Christoffer Adrian

  Medlem

  Advokat Christoffer A. Falkeid v/ Advokatene Lea, Haavik, Helland og Falkeid

  Postboks 490
  5501 HAUGESUND

 • Five, Vibeke

  Medlem

  Kreftforeningen

  Postboks 4 Sentrum
  0101 OSLO

  Telefon: 97 122 133

 • Fjeldheim, Paul Henning

  Medlem

  Advokatfirmaet Fjeldheim AS

  Postboks 21
  1316 EIKSMARKA

  Telefon: 22 42 99 55

 • Frøland, Ruth Nying

  Medlem

  Advokatkollegiet Lillestrøm AS

  Tærudgata 3
  2004 LILLESTRØM

 • Gerdts, Kim

  Medlem

  Advokatfirmaet Rogstad AS

  Postboks 7073 St. Olavs Plass
  0130 OSLO

  Telefon: 91587009

 • Grindem, Heidi Amlie

  Medlem

  Advokatene Skien DA

  Postboks 339
  3701 SKIEN

  Telefon: 35 58 77 77

 • Gundersen, Ingelin Morken

  Medlem

  AdvokatCompagniet DA

  Postboks 483 Sentrum
  5805 BERGEN

  Telefon: 55 55 48 00

 • Hallén, Nora

  Medlem

  Advokatfirmaet Elden DA

  Postboks 6684, St. Olavs Plass
  0129 OSLO

  Telefon: 21 67 10 00

 • Hegstad, Kristin

  Medlem

  Brækhus Advokatfirma DA

  Postboks 1369 Vika
  0114 OSLO

  Telefon: 23 23 90 90

 • Heimvik, Ole Magnus

  Medlem

  Advokatfirma Hald & Co DA

  Postboks 464
  4804 ARENDAL

  Telefon: 37 00 49 70

 • Holm, Ingrid Maria

  Medlem

  Angell Advokatfirma AS

  Postboks 163
  8001 BODØ

  Telefon: 75 54 45 00

 • Holmen, Trude

  Medlem

  Advokatfirmaet Mageli ANS

  Boks 343
  2303 HAMAR

  Telefon: 47 88 20 00

 • Jakobsen, Kathrine Gry

  Medlem

  Advokatene Rege & Wibe

  Postboks 316
  9305 FINNSNES

  Telefon: 77 87 00 10

 • Ljoså, Tone

  Medlem

  Advokat Tone Ljoså

  Advokatene Wiken & Ljoså
  2615 LILLEHAMMER

  Telefon: 61 25 79 79

 • Lykken, Anita Rian

  Medlem

  Advokatkontoret Lykken & Myhr AS

  Melhusveien 505
  7224 MELHUS

  Telefon: 90749300

 • Merckoll, Else-Marie

  Medlem

  Langseth Advokatfirma DA

  Postboks 1371 Vika
  0114 OSLO

  Telefon: 22 42 42 42

 • Mitchell, Brendan Stewart

  Medlem

  Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA

  Thormøhlens gate 53 D
  5006 BERGEN

  Telefon: 55 62 95 00

 • Moljord, Kåre Idar

  Medlem

  Arntzen de Besche Advokatfirma AS

  Postboks 2734 Solli
  0204 OSLO

  Telefon: 23 89 40 00

 • Myhre, Eirik

  Medlem

  Advokatfirmaet Legal AS

  Postboks 12
  4001 STAVANGER

  Telefon: 51 53 82 60

 • Nordenhaug, Marion Eriksrød

  Medlem

  Advokatfirma Wang & Holm-Olsen AS

  Postboks 287
  1752 HALDEN

  Telefon: 69 18 46 93

 • Osa, Stian

  Medlem

  Frende Livsforsikring AS

  Postboks 7335
  5020 BERGEN

  Telefon: 03600

 • Osmundsen, Kyrre Richard

  Medlem

  Adnor Advokat AS

  Postboks 281 Sentrum
  7402 TRONDHEIM

  Telefon: 73 99 09 00

 • Ramsland, Eirik

  Medlem

  Advokatfirmaet Eirik Ramsland

  Postboks 4
  4501 MANDAL

 • Risung, Kaare M.

  Medlem

  Advokatfirmaet Schjødt AS

  Postboks 2444 Solli
  0201 OSLO

  Telefon: 22 01 88 00

 • Shetelig, Kaare Andreas

  Medlem

  Wikborg Rein Advokatfirma AS

  Postboks 1513 Vika
  0117 OSLO

  Telefon: 22 82 75 00

 • Sporsheim, Roger

  Medlem

  Advokatfirmaet Sporsheim AS

  Postboks 83 Sentrum
  6401 MOLDE

 • Sulland, Frode

  Medlem

  Advokatfirmaet Sulland AS

  CJ Hambros plass 5
  0164 OSLO

  Telefon: 24 14 53 50

 • Teisbekk, Marianne

  Medlem

  Advokat Marianne Teisbekk AS

  Thomassen Skagen Advokatfellesskap
  3129 TØNSBERG

  Telefon: 33 36 73 55

 • Winsvold, Lars

  Medlem

  Advokatfirmaet Winsvold AS

  Tuneveien 89
  1712 GRÅLUM

  Telefon: 21 39 60 70

 • Wold, Trude Marie

  Medlem

  Advokatfirmaet Wold AS

  Postboks 400
  8401 SORTLAND

  Telefon: 76 11 18 20

 • Østgård, Brynjar

  Medlem

  Advokatfirmaet Østgård DA

  Postboks 1151
  9261 TROMSØ

  Telefon: 77 67 99 99

 • Aarlie, Bjarte

  Varamedlem

  Sentrumsadvokaten DA

  Postboks 944 Sentrum
  5808 BERGEN

  Telefon: 55 36 31 20

 • Bille, Vibeke Gjone

  Varamedlem

  Advokat Vibeke G. Bille

  Postboks 1571
  3007 DRAMMEN

  Telefon: 99 03 73 78

 • Fløisand, Åshild Langhelle

  Varamedlem

  SANDS Advokatfirma DA

  Postboks 1150 Sentrum
  5811 BERGEN

  Telefon: 55 30 10 00

 • Fonn, Robert

  Varamedlem

  Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS

  Postboks 570
  6803 FØRDE

  Telefon: 57 83 39 00

 • Hals, Ida Camilla

  Varamedlem

  Advokatfirmaet Hals AS

  Postboks 1571
  3007 DRAMMEN

  Telefon: 47 77 66 99

 • Jacobsen, Cecilie Lysjø

  Varamedlem

  Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co

  Postboks 599 Sentrum
  0106 OSLO

  Telefon: 22 40 41 40

 • Marqvardsen, Sindre

  Varamedlem

  Advokatfirmaet Wexels DA

  Postboks 3084 Handelstorget
  3707 SKIEN

  Telefon: 35 90 58 90

 • Mellbye, Anette

  Varamedlem

  Bull & Co Advokatfirma AS

  Postboks 2583 Solli
  0203 OSLO

  Telefon: 23 01 01 01

 • Staff, Trygve

  Varamedlem

  Advokatfirmaet Staff AS

  Postboks 6724 St. Olavs plass
  0130 OSLO

  Telefon: 22 98 26 00

 • Svanberg, Magnus Brekke

  Varamedlem

  Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

  Grensen 3
  0159 OSLO

  Telefon: 22 94 15 30