Representantskapet

Representantskapet er Advokatforeningens øverste organ.

Representantskapets oppbygging

Advokatforeningens representantskap består av alle kretslederne – med ekstra representanter fra de største kretsene. I tillegg møter en representant for hver av faggruppene. Hovedstyrets medlemmer, foreningens generalsekretær og foreningens revisor har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

Representantskapets oppgaver

Representantskapet skal trekke opp hovedlinjene for Advokatforeningens virksomhet, behandle og vedta forslag til endringer i vedtektene og/eller i Regler for god advokatskikk, behandle årsberetning og andre saker som fremlegges av hovedstyret og/eller av representantskapets egne medlemmer, vedta rammer for obligatorisk etterutdanning etc.

Representantskapet velger Advokatforeningens leder, nestleder og øvrige medlemmer av hovedstyret og arbeidsutvalg.

Representantskapet velger foreningens valgkomité og revisor.

Representantskapets arbeidsutvalg

 

 

 

 • Andersen, Lars Berge

  Medlem

  SANDS Advokatfirma DA

  Postboks 1829 Vika
  0123 OSLO

  Telefon: 22 81 45 00

 • Asmyhr, Gabrielle Lilleeng

  Medlem

  3 Norske Support AS

  Postboks 14
  1312 SLEPENDEN

  Telefon: 41 04 01 04

 • Backer, Jan L.

  Medlem

  Wikborg Rein Advokatfirma AS

  Postboks 1513 Vika
  0117 OSLO

  Telefon: 22 82 75 00

 • Brodtkorb, Marte Svarstad

  Medlem

  Advokat Marte Svarstad Brodtkorb

  Grensen 18
  0159 OSLO

 • Dale, Gry Brandshaug

  Medlem

  KS Advokatene

  Postboks 1378 Vika
  0114 OSLO

  Telefon: 24 13 26 00

 • Falch-Koslung, Bendik

  Medlem

  Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co

  Postboks 599 Sentrum
  0106 OSLO

  Telefon: 22 40 41 40

 • Falkanger, Carl Svend

  Medlem

  Advokat Håkon Helsvig

  Postboks 1426
  9506 ALTA

  Telefon: 78 43 77 60

 • Five, Vibeke

  Medlem

  Kreftforeningen

  Postboks 4 Sentrum
  0101 OSLO

  Telefon: 97 122 133

 • Fjeldheim, Paul Henning

  Medlem

  Advokatfirmaet Fjeldheim AS

  Postboks 21
  1316 EIKSMARKA

  Telefon: 22 42 99 55

 • Frøland, Ruth Nying

  Medlem

  Advokatfirmaet Tønset AS

  Storgata 26
  2000 LILLESTRØM

  Telefon: 40 00 36 60

 • Gerdts, Kim

  Medlem

  Advokatfirmaet Rogstad AS

  Postboks 7073 St. Olavs Plass
  0130 OSLO

  Telefon: 91587009

 • Grindem, Heidi Amlie

  Medlem

  Advokatene Skien DA

  Postboks 339
  3701 SKIEN

  Telefon: 35 58 77 77

 • Gundersen, Ingelin Morken

  Medlem

  AdvokatCompagniet DA

  Postboks 483 Sentrum
  5805 BERGEN

  Telefon: 55 55 48 00

 • Hallén, Nora

  Medlem

  Advokatfirmaet Elden DA

  Postboks 6684, St. Olavs Plass
  0129 OSLO

  Telefon: 21 67 10 00

 • Halvorsen, Håkon

  Medlem

  Advokatfirma Øglænd & Co AS

  Luramyrveien 25 A
  4313 SANDNES

  Telefon: 51 97 20 20

 • Holm, Ingrid Maria

  Medlem

  Angell Advokatfirma AS

  Postboks 163
  8001 BODØ

  Telefon: 75 54 45 00

 • Høgevold, Kari-Esther Selvaag

  Medlem

  Advokatfirmaet Høgevold

  Postboks 215
  4892 GRIMSTAD

  Telefon: 37 04 69 20

 • Høivang, Lene

  Medlem

  Advokat Lene Høivang

  Rådhusgaten 11
  3211 SANDEFJORD

  Telefon: 33 52 42 00

 • Kroken, Anne Elisabeth

  Medlem

  Advokatfirmaet Torstrup AS

  Postboks 140 Sentrum
  4001 STAVANGER

  Telefon: 51 84 47 70

 • Lium, Kolbjørn

  Medlem

  Advokatnett SA

  Postboks 605
  7406 TRONDHEIM

  Telefon: 73 89 00 60

 • Ljoså, Tone

  Medlem

  Advokat Tone Ljoså

  Tomtegata 4
  2615 LILLEHAMMER

  Telefon: 61 25 79 79

 • Lykken, Anita Rian

  Medlem

  Advokatkontoret Lykken & Myhr AS

  Melhusveien 505
  7224 MELHUS

  Telefon: 73606075

 • Mellbye, Anette

  Medlem

  Bull & Co Advokatfirma AS

  Postboks 2583 Solli
  0203 OSLO

  Telefon: 23 01 01 01

 • Merckoll, Else-Marie

  Medlem

  Langseth Advokatfirma DA

  Postboks 1371 Vika
  0114 OSLO

  Telefon: 22 42 42 42

 • Mitchell, Brendan Stewart

  Medlem

  Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA

  Thormøhlens gate 53 D
  5006 BERGEN

  Telefon: 55 62 95 00

 • Moljord, Kåre Idar

  Medlem

  Arntzen de Besche Advokatfirma AS

  Postboks 2734 Solli
  0204 OSLO

  Telefon: 23 89 40 00

 • Nordby, Emil Tømmerdal

  Medlem

  Advokatfirmaet Tømmerdal Nordby

  Postboks 194
  2302 HAMAR

  Telefon: 62 55 02 00

 • Nordenhaug, Marion Eriksrød

  Medlem

  Advokatfirma Wang & Holm-Olsen AS

  Postboks 287
  1752 HALDEN

  Telefon: 69 18 46 93

 • Olstad, Siri

  Medlem

  Archer Norge AS

  Postboks 8037
  4068 STAVANGER

 • Osa, Stian

  Medlem

  Frende Livsforsikring AS

  Postboks 7335
  5020 BERGEN

  Telefon: 03600

 • Ramsland, Eirik

  Medlem

  Advokatfirmaet Eirik Ramsland

  Postboks 4
  4501 MANDAL

 • Risung, Kaare M.

  Medlem

  Advokatfirmaet Schjødt AS

  Postboks 2444 Solli
  0201 OSLO

  Telefon: 22 01 88 00

 • Rossebø, Ann-Elin

  Medlem

  Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS

  Postboks 548
  5501 HAUGESUND

  Telefon: 52 70 10 30

 • Shetelig, Kaare Andreas

  Medlem

  Wikborg Rein Advokatfirma AS

  Postboks 1513 Vika
  0117 OSLO

  Telefon: 22 82 75 00

 • Skare, Hanne Elise

  Medlem

  Advokatfirmaet Øraker AS

  Postboks 3
  8459 MELBU

  Telefon: 76 15 78 33

 • Sporsheim, Roger

  Medlem

  Advokatfirmaet Sporsheim AS

  Postboks 83 Sentrum
  6401 MOLDE

 • Staff, Trygve

  Medlem

  Advokatfirmaet Staff AS

  Akersgata 32
  0180 OSLO

  Telefon: 22 98 26 00

 • Sulland, Frode

  Medlem

  Advokatfirmaet Sulland AS

  CJ Hambros plass 5
  0164 OSLO

  Telefon: 24 14 53 50

 • Svanberg, Magnus Brekke

  Medlem

  Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

  Grensen 3
  0159 OSLO

  Telefon: 22 94 15 30

 • Teisbekk, Marianne

  Medlem

  Advokat Marianne Teisbekk AS

  Thomassen Skagen Advokatfellesskap
  3129 TØNSBERG

  Telefon: 33 36 73 55

 • Winsvold, Lars

  Medlem

  Advokathuset Justisia AS

  Tuneveien 89
  1712 GRÅLUM

 • Winterhus-Fjeld, Ann Mari Risvoll

  Medlem

  Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

  Postboks 769
  4004 STAVANGER

  Telefon: 51 52 15 35

 • Østgård, Brynjar

  Medlem

  Advokatfirmaet Østgård DA

  Postboks 1151
  9261 TROMSØ

  Telefon: 77 67 99 99

 • Aarlie, Bjarte

  Varamedlem

  Sentrumsadvokaten DA

  Postboks 944 Sentrum
  5808 BERGEN

  Telefon: 55 36 31 20

 • Banoun, Bettina

  Varamedlem

  Advokatfirmaet Wiersholm AS

  Postboks 1400 Vika
  0115 OSLO

  Telefon: 21 02 10 00

 • Fløisand, Åshild Langhelle

  Varamedlem

  SANDS Advokatfirma DA

  Postboks 1150 Sentrum
  5811 BERGEN

  Telefon: 55 30 10 00

 • Fonn, Robert

  Varamedlem

  Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS

  Postboks 570
  6803 FØRDE

  Telefon: 57 83 39 00

 • Halvorsen, Kristin Nyhus

  Varamedlem

  Kvale Advokatfirma DA

  Postboks 1752 Vika
  0122 OSLO

  Telefon: 22 47 97 00

 • Jacobsen, Cecilie Lysjø

  Varamedlem

  Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co

  Postboks 599 Sentrum
  0106 OSLO

  Telefon: 22 40 41 40

 • Taaje, Christine

  Varamedlem

  Ernst & Young Advokatfirma AS

  Postboks 1156 Sentrum
  0107 OSLO

  Telefon: 24 00 24 00