Representantskapet

Representantskapet er Advokatforeningens øverste organ, og skal bl.a. trekke opp hovedlinjene for foreningens virksomhet.

Representantskapets oppbygging

Advokatforeningens representantskap består av alle kretslederne – med ekstra representanter fra de største kretsene. I tillegg møter en representant for hver av faggruppene. Hovedstyrets medlemmer, foreningens generalsekretær og foreningens revisor har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

Representantskapets oppgaver

Representantskapet skal trekke opp hovedlinjene for Advokatforeningens virksomhet, behandle og vedta forslag til endringer i vedtektene og/eller i Regler for god advokatskikk, behandle årsberetning og andre saker som fremlegges av hovedstyret og/eller av representantskapets egne medlemmer, vedta rammer for obligatorisk etterutdanning etc.

Representantskapet velger Advokatforeningens leder, nestleder og øvrige medlemmer av hovedstyret og arbeidsutvalg.

Representantskapet velger foreningens valgkomité og revisor.

Representantskapets arbeidsutvalg

 

 

 

 • Andersen, Lars Berge

  Medlem

  SANDS Advokatfirma DA

  Postboks 1829 Vika
  0123 OSLO

  Telefon: 22 81 45 00

 • Andrews, Thomas

  Medlem

  Advokat Andrews ENK

  Værftsgata 1C
  1511 MOSS

 • Ansnes, Johan Ivar

  Medlem

  Immer Advokat AS

  Verftsgata 4
  7042 TRONDHEIM

  Telefon: 815 10 111

 • Backer, Jan L.

  Medlem

  Wikborg Rein Advokatfirma AS

  Postboks 1513 Vika
  0117 OSLO

  Telefon: 22 82 75 00

 • Braastad, Lars

  Medlem

  Advokatfirma Lohne Krokeide AS

  Hunnsvegen 2
  2821 GJØVIK

  Telefon: 61 14 01 90

 • Brinkmann, Nathalie Helene

  Medlem

  Advokatfirmaet Brinkmann

  Postboks 3003
  1506 MOSS

 • Brodtkorb, Marte Svarstad

  Medlem

  Advokat Marte Svarstad Brodtkorb

  Grensen 18
  0159 OSLO

 • Dietrichson, Marius

  Medlem

  Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

  Grensen 3
  0159 OSLO

  Telefon: 22 94 15 30

 • Falch-Koslung, Bendik

  Medlem

  Advokatfirmaet Larsen & Co Kontordrift AS

  Postboks 599 Sentrum
  0106 OSLO

 • Fekete, Erik

  Medlem

  Ad ARMA Advokatfirma AS

  Yngves vei 14
  3216 SANDEFJORD

  Telefon: 35 93 00 60

 • Five, Vibeke

  Medlem

  Kreftforeningen

  Postboks 4 Sentrum
  0101 OSLO

  Telefon: 97 122 133

 • Grindem, Heidi

  Medlem

  Advokatfirmaet Eurojuris Telemark DA

  Cappelens gate 6A
  3717 SKIEN

 • Gundersen, Brede

  Medlem

  Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS

  Storgata 36
  2000 LILLESTRØM

  Telefon: 64 84 00 20

 • Gundersen, Ingelin Morken

  Medlem

  AdvokatCompagniet DA

  Postboks 483 Sentrum
  5805 BERGEN

  Telefon: 55 55 48 00

 • Hallén, Nora

  Medlem

  Helsedirektoratet

  Postboks 7000 St.Olavs plass
  0130 OSLO

  Telefon: 81 02 00 50

 • Helberg, Hanne Cecilie B.

  Medlem

  Gard AS

  Postboks 789 Stoa
  4809 ARENDAL

  Telefon: 37 01 91 00

 • Hoaas, Benedicte

  Medlem

  Advokatselskapet Hoaas AS

  Løkkeveien 43
  9510 ALTA

 • Holm, Ingrid Maria

  Medlem

  Angell Advokatfirma AS

  Postboks 163
  8001 BODØ

  Telefon: 75 54 45 00

 • Høivang, Lene

  Medlem

  Advokat Lene Høivang

  Rådhusgaten 11
  3211 SANDEFJORD

  Telefon: 33 52 42 00

 • Isaksen, Emma Kristin

  Medlem

  Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA

  Postboks 437
  4604 KRISTIANSAND S

  Telefon: 38 17 00 80

 • Jensen, Kristin

  Medlem

  Link Advokatfirma AS

  Bergelandsgata 14
  4012 STAVANGER

  Telefon: 21 42 08 83

 • Lium, Kolbjørn

  Medlem

  Advokat Kolbjørn Lium AS

  Kjøpmannsgata 10
  7013 TRONDHEIM

  Telefon: 73 89 00 60

 • Mellbye, Anette

  Medlem

  Bull & Co Advokatfirma AS

  Postboks 6604 St. Olavs plass
  0129 OSLO

  Telefon: 23 01 01 01

 • Merckoll, Else-Marie

  Medlem

  Langseth Advokatfirma DA

  Postboks 1371 Vika
  0114 OSLO

  Telefon: 22 42 42 42

 • Mitchell, Brendan Stewart

  Medlem

  Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA

  Thormøhlens gate 53 D
  5006 BERGEN

  Telefon: 55 62 95 00

 • Moljord, Kåre Idar

  Medlem

  Advokatfirma Kåre I Moljord

  Postboks 1443 Vika
  0115 OSLO

 • Myklebust, Knut-Inge Arthur

  Medlem

  Advokatkontoret 101 AS

  Postboks 200
  8376 LEKNES

 • Nordby, Emil Tømmerdal

  Medlem

  Advokatfirmaet Tømmerdal Nordby

  Postboks 194
  2302 HAMAR

  Telefon: 62 55 02 00

 • Olstad, Siri

  Medlem

  Archer Norge AS

  Postboks 8037
  4068 STAVANGER

 • Osa, Stian

  Medlem

  Frende Livsforsikring AS

  Postboks 7335
  5020 BERGEN

  Telefon: 03600

 • Risung, Kaare M.

  Medlem

  Advokatfirmaet Schjødt AS

  Postboks 2444 Solli
  0201 OSLO

  Telefon: 22 01 88 00

 • Rød, Elisabeth

  Medlem

  Elden Advokatfirma AS

  Postboks 543
  5501 HAUGESUND

  Telefon: 51 84 99 80

 • Shetelig, Kaare Andreas

  Medlem

  Wikborg Rein Advokatfirma AS

  Postboks 1513 Vika
  0117 OSLO

  Telefon: 22 82 75 00

 • Staff, Trygve

  Medlem

  Advokatfirmaet Staff AS

  Akersgata 32
  0180 OSLO

  Telefon: 22 98 26 00

 • Sulland, Frode

  Medlem

  Advokatfirmaet Sulland AS

  CJ Hambros plass 5
  0164 OSLO

  Telefon: 24 14 53 50

 • Svanberg, Magnus Brekke

  Medlem

  Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

  Grensen 3
  0159 OSLO

  Telefon: 22 94 15 30

 • Sørum, Tom

  Medlem

  Advokatfirmaet Ness Lundin DA

  Postboks 420 Sentrum
  0103 OSLO

  Telefon: 23 29 90 00

 • Voldsund, Elisabeth

  Medlem

  Bauta Advokatfirma AS

  Postboks 4423
  6044 ÅLESUND

  Telefon: 70307550

 • Winterhus-Fjeld, Ann Mari Risvoll

  Medlem

  Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

  Postboks 769
  4004 STAVANGER

  Telefon: 51 52 15 35

 • Østgård, Brynjar

  Medlem

  Advokatfirmaet Østgård DA

  Postboks 1151
  9261 TROMSØ

  Telefon: 77 67 99 99

 • Aarlie, Bjarte

  Varamedlem

  Sentrumsadvokaten DA

  Markeveien 1 A
  5012 BERGEN

  Telefon: 55 36 31 20

 • Arnesen, Rikke

  Varamedlem

  FAM Advokat AS

  Strandgaten 18
  5013 BERGEN

 • Fonn, Robert

  Varamedlem

  Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS

  Postboks 570
  6803 FØRDE

  Telefon: 57 83 39 00

 • Geelmuyden, Aurora Lindeland

  Varamedlem

  Advokatfirmaet Sulland AS

  CJ Hambros plass 5
  0164 OSLO

  Telefon: 24 14 53 50

 • Halvorsen, Kristin Nyhus

  Varamedlem

  Kvale Advokatfirma DA

  Postboks 1752 Vika
  0122 OSLO

  Telefon: 22 47 97 00

 • Kongevold, Lilly Marie

  Varamedlem

  Lister Advokatene AS

  Postboks 201
  4402 FLEKKEFJORD

  Telefon: 38 32 50 50