Representantskapets arbeidsutvalg

 

Frode Sulland

Leder

 

Advokatfirmaet Sulland AS
CJ Hambros plass 5
0164 OSLO

Telefon: 24 14 53 50

Lars Berge Andersen

Medlem

 

SANDS Advokatfirma DA
Postboks 1829 Vika
0123 Oslo

 

Telefon: 73606075

Siri Olstad

Medlem

 

Archer Norge AS
Postboks 338 Sentrum
4002 STAVANGER