Valgkomiteen

Valgkomiteen skal de årene det skal velges leder, nestleder, medlemmer til arbeidsutvalget eller medlemmer av hovedstyret, legge frem innstilling til representantskapet med forslag til kandidater.

Valgkomiteens oppgaver

De årene det skal velges leder, nestleder, medlemmer til arbeidsutvalget eller medlemmer av hovedstyret, skal valgkomitéen skal legge frem innstilling til representantskapet med forslag til kandidater.

Ved innstillingen skal det i størst mulig grad sørges for at hovedstyret får en balansert sammensetning hvor det er tatt hensyn til personlige kvalifikasjoner, fagområder, type praksis, kjønn, alder og geografisk tilknytning.

Valgkomiteen

Valgkomiteen består av en leder og fire medlemmer som alle velges av representantskapet for to år, etter innstilling fra hovedstyret.

Valg til valgkomiteen foretas det år det velges hovedstyremedlemmer. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges for én periode. Et medlem av valgkomiteen som ikke kan gjenvelges, er likevel valgbar som leder.

Av valgkomiteens medlemmer velges to fra Oslo krets, ett fra de øvrige østlandskretser, ett fra vest- og sørlandskretsene og ett fra Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge kretsene.

 • Jens Johan Hjort

  Leder

  Advokatene Rekve, Pleym & Co

  Postboks 520
  9255 TROMSØ

  Telefon: 77 75 12 00

 • Ida Helene Braastad Balke

  Medlem

  Advokatfirma Lohne Krokeide AS

  Hunnsvegen 2
  2821 GJØVIK

  Telefon: 61 14 01 90

 • Paal-Henrich Berle

  Medlem

  Harris Advokatfirma AS

  Postboks 4115 Sandviken
  5835 BERGEN

 • Susanne Munch Thore

  Medlem

  Arntzen de Besche Advokatfirma AS

  Postboks 2734 Solli
  0204 OSLO

  Telefon: 23 89 40 00

 • Sicilie Tveøy

  Medlem

  Advokatfirmaet Hjort DA

  Postboks 471 Sentrum
  0105 OSLO

  Telefon: 22 47 18 00