Valgkomiteen

Valgkomiteen består av en leder og fire medlemmer som alle velges av representantskapet for to år, etter innstilling fra hovedstyret. Valg til valgkomiteen foretas det år det velges hovedstyremedlemmer.

Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges for én periode. Et medlem av valgkomiteen som ikke kan gjenvelges, er likevel valgbar som leder.

Av valgkomiteens medlemmer velges to fra Oslo krets, ett fra de øvrige østlandskretser, ett fra vest- og sørlandskretsene og ett fra Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge kretsene.

Valgkomiteens oppgaver

De årene det skal velges leder, nestleder, medlemmer til arbeidsutvalget eller medlemmer av hovedstyret, skal valgkomitéen skal legge frem innstilling til representantskapet med forslag til kandidater.

Ved innstillingen skal det i størst mulig grad sørges for at hovedstyret får en balansert sammensetning hvor det er tatt hensyn til personlige kvalifikasjoner, fagområder, type praksis, kjønn, alder og geografisk tilknytning.

 

 • Sigurd Knudtzon

  Leder

  Wahl-Larsen Advokatfirma AS

  Fridtjof Nansens Plass 5
  0160 OSLO

  Telefon: 22 01 06 70

 • Elisabeth Fiskvik Andenæs

  Medlem

  Wikborg Rein Advokatfirma AS

  Postboks 1233 Sentrum
  5811 BERGEN

  Telefon: 55 21 52 00

 • Marte Svarstad Brodtkorb

  Medlem

  Advokat Marte Svarstad Brodtkorb

  Grensen 18
  0159 OSLO

 • Hanne Sverdrup Dahl

  Medlem

  Advokatfirmaet Dahl

  Postboks 19
  2301 HAMAR

  Telefon: 62 51 74 00

 • Michal Wiik Johansen

  Medlem

  Advokat i Nord

  Postboks 43
  8001 BODØ

  Telefon: 75 56 51 50