Retningslinjer for tilslutning til opprop mv.

Advokatforeningens retningslinjer for tilslutning til opprop mv. Vedtatt av hovedstyret 4. september 2020.

  • Advokatforeningen kan støtte menneskerettighetsarbeid utenfor Norge dersom det omhandler områder, saksfelt, saker, organisasjoner som gjelder advokaters yrkesutførelse eller angrep på rettsstaten som kan få konsekvenser for advokaters yrkesutøvelse.
  • Advokatforeningen kan støtte kampanjer der foreningen har samarbeidet med en organisasjon eller et saksfelt over tid.
  • Advokatforeningen kan støtte kampanjer eller aksjoner for enkeltpersoner, som enten vi eller våre samarbeidspartnere kjenner arbeidet til, og/eller har jobbet med.
  • I særlige tilfeller kan enkeltpersoner støttes, forutsatt at det er advokater som utsettes for overgrep som følge av sin yrkesutøvelse.
  • Advokatforeningen støtter i hovedsak ikke organisasjoner som enten arbeider i områder hvor vi ikke er involvert eller som arbeider med tema vi ikke har spesiell eller særlig kunnskap om.

Klikk her for engelsk versjon av retningslinjene.