Advokatenes fagdager

Advokatenes fagdager arrangeres i Oslo i slutten av mai hvert år - og er årets store begivenhet for advokater og jurister fra hele landet.

Under Advokatenes fagdager møtes mer enn 1500 deltakere for to inspirerende og intensive dager med kurs, møter og sosialt samvær. 

Advokatenes fagdager arrangeres av Advokatforeningen i samarbeid med Juristenes Utdanningssenter.

Les mer på nettsiden til Advokatenes fagdager