Rettshjelpserklæring

Advokatforeningen laget sommeren 2016 en felleserklæring om behovet for å styrke rettshjelpsordningen sammen med 13 andre organisasjoner.

Lenke til felleserklæringen