Rettshjelpssatsen og stykkprisforskriften

Advokatforeningen gjennomfører hvert år drøftinger om rettshjelpssatsen med Justis- og beredskapsdepartementet. På denne siden kan du følge arbeidet vårt med drøftinger.

I regjeringens Jeløya-plattform står det at rettshjelpssatsens størrelse skal fastsettes etter konsultasjoner med Advokatforeningen.

I budsjettet for 2019 la de fire partiene frem en budsjettavtale med følgende formulering: «Stortinget ber regjeringen sikre forutsigbarhet knyttet til regulering av offentlig salærsats for advokater, blant annet ved at satsene i tilknytning til ordningene med fri rettshjelp og bistand i straffesaker samsvarer bedre med lønns- og prisutviklingen».

Etter dette kom Granavolden-plattformen, og KrF ble en del av regjeringen, der det står:

  • Regjeringen vil: Fastsette salærsatsens størrelse i statsbudsjettet etter konsultasjoner med Advokatforeningen.

Advokatforeningen har forsøkt å få til en avtale om konsultasjoner, men takket til slutt nei. Les brevet til departementet her:

Vedrørende avtale om konsultasjoner

Advokatforeningen jobber i disse dager med drøftinger om rettshjelpssatsen i 2021. Her følger dokumenter om rettshjelpssatsen og stykkprisforskriften som er sendt til departementet i forbindelse med statsbudsjettet 2021.

Dokumenter om rettshjelpssatsen og stykkprisforskriften

Protokoll fra drøftingsmøte mellom Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet 12. november 2019 (pdf)

Advokatforeningens krav til rettshjelpssatsen og stykkprisforskriften for 2021

Notat - Advokatforeningens krav til rettshjelpssatsen 2021

Notat - Advokatforeningens forslag til endringer i stykkprisforskriften for 2021

Advokatforeningens rapport om konsekvensene av kutt i reisegodtgjørelsen

Svar fra Justisdepartementet om salærkrav 2021

Rettshjelpssalæret 2019 - utviklingstrekk og sammenligninger (pdf)

Tidligere brev sendt i forbindelse med rettshjelpssatsen og stykkprisforskriften

Advokatforeningens forslag til endring i salærsatsen (rettshjelpsatsen) 2018

Avtale med departementet fra 1999

Brev fra Justisdepartementet om drøfting av salærsatsen

Forslag til endringer i salær- og stykkprisforskriftene 2018

Notat - Advokatforeningens forslag til endring i den offentlige salærsats

Notat - Forslag til endringer i salær- og stykkprisforskriftene

Notat til Justisdepartementet om salær- og stykkprisforskriften mai 2017

Oppfølging fra Justisdepartementet juni 2017

Svar fra Justisdepartementet 2019

Vedlegg til Advokatforeningens forslag til endring i rettshjelpssatsen