Rettshjelpssatsen og stykkprisforskriften

Advokatforeningen gjennomfører hvert år drøftinger om rettshjelpssatsen med Justis- og beredskapsdepartementet. På denne siden kan du følge arbeidet vårt med drøftinger.

I Solbergregjeringens Jeløya-plattform sto det at rettshjelpssatsens størrelse skulle fastsettes etter konsultasjoner med Advokatforeningen. Dette ble videreført i Granavoldenplattformen. Advokatforeningen førsøkte i denne perioden å få på plass en avtale om konsultasjoner, men takket til slutt nei.

Les brevet til departementet her: Vedrørende avtale om konsultasjoner.

Det betyr at det fortsatt er avtalen om drøftinger fra 1999 som ligger til grunn for de årlige drøftingene. Avtalen finnes her: Avtale med departementet fra 1999.

Støre-regjeringen har ikke tilsvarende lovnader i sin regjeringserklæring. Men da partiene var i opposisjon fremmet de følgende forslag i Stortinget:

  • Stortinget ber regjeringen fremme forslag til ulike modeller for årlige drøftinger eller forhandlinger mellom staten og Advokatforeningen ved fastsettelsen av den offentlige salærsatsen.

Hele forslaget kan leses her på Stortinget.no.

Drøftinger 2021 - gjelder salærsatsen for 2023

Drøftinger 2020 - gjelder salærsatsen for 2022

Drøftinger 2019 – gjelder salærsatsen for 2021

Oppsummering av Advokatforeningens krav til rettshjelpssatsen og stykkprisforskriften for 2021 finnes her (pdf). Underlag for kravet finnes her:

Drøftinger 2018 – gjelder salærsatsen for 2020

I 2018 oversendte advokatforeningen en rekke notater til departementet med våre forslag til endringer i salærsatsen og stykkprisene. Her finner du de ulike notatene med foreningens krav:

Drøftinger 2017 – gjelder salærsatsen for 2019

2017 var første år der drøftingene ble gjenetablert etter noen års stillstand. Da startet Advokatforeningen med å sende over et notat som tegner opp de grunnleggende problemstillingene og etterfølgende sende over et samlet krav.

Innledende drøftinger:  

Krav fra Advokatforeningen for 2019: