Rettshjelpssatsen og stykkprisforskriften

Advokatforeningen gjennomfører hvert år drøftinger om rettshjelpssatsen med Justis- og beredskapsdepartementet. På denne siden kan du følge arbeidet vårt med drøftinger.

I regjeringens Jeløya-plattform står det at rettshjelpssatsens størrelse skal fastsettes etter konsultasjoner med Advokatforeningen.

I budsjettet for 2019 la de fire partiene frem en budsjettavtale med følgende formulering: «Stortinget ber regjeringen sikre forutsigbarhet knyttet til regulering av offentlig salærsats for advokater, blant annet ved at satsene i tilknytning til ordningene med fri rettshjelp og bistand i straffesaker samsvarer bedre med lønns- og prisutviklingen».

Etter dette kom Granavolden-plattformen, og KrF ble en del av regjeringen, der det står:

  • Regjeringen vil: Fastsette salærsatsens størrelse i statsbudsjettet etter konsultasjoner med Advokatforeningen.

Advokatforeningen har forsøkt å få til en avtale om konsultasjoner, men takket til slutt nei. Les brevet til departementet her: Vedrørende avtale om konsultasjoner

Det betyr at det fortsatt er avtalen om drøftinger fra 1999 som ligger til grunn for de årlige drøftingene. Avtalen finnes her: Avtale med departementet fra 1999

Advokatforeningen jobber i årlig med drøftinger om rettshjelpssatsen. Her følger en oversikt over den historiske korrespondanse med departementet knyttet til rettshjelpssatsen og stykkprisforskriften.

Drøftinger 2021 - gjelder salærsatsen for 2023

Drøftinger 2020 - gjelder salærsatsen for 2022

Drøftinger 2019 – gjelder salærsatsen for 2021

Oppsummering av Advokatforeningens krav til rettshjelpssatsen og stykkprisforskriften for 2021 finnes her (pdf). Underlag for kravet finnes her:

Drøftinger 2018 – gjelder salærsatsen for 2020

I 2018 oversendte advokatforeningen en rekke notater til departementet med våre forslag til endringer i salærsatsen og stykkprisene. Her finner du de ulike notatene med foreningens krav:

Drøftinger 2017 – gjelder salærsatsen for 2019

2017 var første år der drøftingene ble gjenetablert etter noen års stillstand. Da startet Advokatforeningen med å sende over et notat som tegner opp de grunnleggende problemstillingene og etterfølgende sende over et samlet krav.

Innledende drøftinger:  

Krav fra Advokatforeningen for 2019: