Gjenstående klientmidler

Når advokaten har klientmidler stående på konto, men ikke får kontakt med klienten på oppført adresse hos Folkeregisteret eller annen oppgitt adresse, oppstår spørsmålet om hva advokaten bør og kan gjøre med pengene.

Advokatforskriften inneholder ingen regulering av tilfellet. Pengene på klientbankkontoen er uansett klientens midler, og skal derfor stå på klientkonto og ikke overføres til driftskonto. Det antas at advokaten har en undersøkelsesplikt, slik at advokaten med jevne mellomrom bør tilskrive eller på annen måte forsøke å oppnå kontakt med klienten. Advokaten bør sikre seg notoritet rundt forsøkene på å nå klienten. Undersøkelsesplikten antas å avta i intensitet etter hvert som tiden går.

For at advokatens ansvar for klientmidlene og undersøkelsesplikt skal opphøre, anbefaler Advokatforeningen at advokaten benytter Norges Banks deponeringsordning etter å ha forsøkt å oppnå kontakt med klienten. Deponeringsordningen er regulert i Lov om deponering i gjeldshøve av 17. februar 1939 nr. 2.