Merverdiavgift

Merverdiavgiftsplikten for advokater er generell. Det er likevel enkelte former for advokattjenester som kan være unntatt fra eller fritatt for merverdiavgift eller å anse som erstatning slik at det ikke foreligger merverdiavgiftsplikt.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Advokattjenester er merverdiavgiftspliktige Merverdiavgift er en avgift til staten, som skal beregnes ved omsetning, uttak og innførsel av varer og tjenester, jf. merverdiavgiftsloven § 1-1 nr.1. Merverdiavgift er en transaksjonsskatt som kjennetegnes ved at det er den enkelte transaksjon som beskat