Unntak, fritak og tjenester som ikke er merverdiavgiftspliktige

Selv om merverdiavgiftsplikten for advokater er generell er det likevel enkelte former for tjenester som er unntatt fra eller fritatt for merverdiavgift.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Merverdiavgiftsplikten for advokater er generell etter mval. § 3-1 første ledd, jf. § 1-3 første ledd bokstav a jf. bokstav b og c. Det er likevel enkelte former for tjenester som kan være unntatt fra eller fritatt for merverdiavgift, eller å anse som erstatning slik at det ikke foreligger merverdia