Ansettelsesavtalen

Etter arbeidsmiljøloven § 14-6 skal ansettelsesavtalen inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. For ansettelsesavtaler for advokatfullmektiger, stiller i tillegg Regler for god advokatskikk krav.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Ansettelsesavtale for advokatfullmektiger Ansettelsesavtalen skal være i samsvar med lovgivningens krav og de advokatetiske regler. Regler for god advokatskikk stiller krav om at det skal foreligge et skriftlig kontraktsforhold mellom prinsipalen og advokatfullmektigen. Advokatfullmektigen skal blan