Arbeid som kan gjøres når man ikke stiller sikkerhet.

Etter at advokatvirksomheten er avviklet og sikkerhetsstillelsen er sagt opp, kan man ikke drive advokatvirksomhet.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Domstolloven § 218 første ledd slår fast at den som vil «utøve rettshjelpvirksomhet, må ha bevilling som advokat etter § 220. Med rettshjelpvirksomhet menes ervervsmessig eller stadig yting av rettshjelp». Slik gjeldende regler dermed fremstår, er utgangspunktet at bare advokater kan drive rettshjel