Avvikling ved hjelp av kollega eller forvalterordning

Dersom advokaten selv ikke er i stand til å forestå avviklingen, kan avviklingen skje ved hjelp av kollega eller forvalter.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Avvikling ved hjelp av kollega Dersom en advokatvirksomhet må avvikles fordi advokaten dør, eller på grunn av annet uventet fravær, er det viktig at taushetsplikten så vidt mulig respekteres. Fremfor at advokatens familie og arvinger forestår avviklingen, er det naturlig at virksomheten og avvikling