Medlemskap i Advokatforeningen etter avviklet advokatvirksomhet

Selv om advokatvirksomheten avvikles, håper vi du ønsker å videreføre medlemskapet i Advokatforeningen.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Dersom du skal bli pensjonist kan du i forbindelse med avviklingen gå over til pensjonistmedlemskap. Som pensjonistmedlem kan du benytte Advokatforeningens medlemstilbud og du vil fortsette å motta Advokatbladet. Endring av medlemskapstype til pensjonistmedlemskap og oppdatering av kontaktopplysning