Veiledning om rapportering av mistenkelige forhold

Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim har utarbeidet en veiledning til eiendomsmeglere og advokater som driver eiendomsmegling vedrørende rapportering av mistenkelige forhold etter hvitvaskingsloven § 26.

En rapport om mistenkelige transaksjoner (MT-rapport) inneholder mye viktig informasjon. For at Enheten for finansiell etterretning ved Økokrim best mulig skal kunne bruke informasjonen som rapporteres, er det viktig at kvaliteten på MT-rapporten er tilfredsstillende.

Enheten for finansiell etterretning ved Økokrim har derfor utarbeidet en veiledning til eiendomsmeglere og advokater som driver eiendomsmegling vedrørende rapportering av mistenkelige forhold etter hvitvaskingsloven § 26. Veiledningen er ment, som et av flere tiltak, for å optimalisere rapporteringen. Punktene i veiledningen kommenterer blant annet registrering av informasjon, betydningen av korrekt fødsels/personnummer eller organisasjonsnummer, vedlegg av relevante dokumenter, og bruk av indikatorlister.

Veiledningen fra EFE finner du her (pdf)