Forbrukertilsynet om angrerett ved salg av eiendomsmeglingstjenester

Forbrukertilsynets orientering om angrerett ved salg av eiendomsmeglingstjenester.

Advokatforeningen har mottatt brev fra Forbrukertilsynet om angrerett ved salg av eiendomsmeglingstjenester. I brevet orienterer Forbrukertilsynet om relevante bestemmelser i angrerettloven som gjelder når en advokat/eiendomsmegler inngår avtale med en forbruker på en slik måte at forbrukeren har angrerett. Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler nr. 27 av 20. juni 2014 (angrerettloven) kommer til anvendelse dersom avtalen mellom advokaten og forbrukeren om eiendomsmeglingstjenester inngås ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler.

Dersom avtalen inngås på en slik måte at angrerettloven kommer til anvendelse, oppfordrer Forbrukertilsynet til særlig å huske på følgende: 

    • Sørg for at forbrukeren får alle opplysninger han har krav på å få før avtaleinngåelsen. 
    • Gi forbrukeren, før avtaleinngåelsen, korrekt utfylt skjema om opplysninger om angreretten. Dette sørger for at opplysningsplikten i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h og j er oppfylt. Dersom advokaten velger å utforme et eget angreskjema, anbefaler Forbrukertilsynet at skjemaet utformes i tråd med det standardiserte angreskjemaet.
    • Ikke start levering av tjenesten før utløpet av angrefristen, med mindre forbrukeren uttrykkelig har bedt om dette. Sørg for at det foreligger dokumentasjon på at forbrukeren har mottatt opplysninger i tråd med angrerettloven § 8 og bekreftelse på inngått avtale, har bedt om oppstart av levering før utløpet av angrefristen, og har erkjent at angreretten går tapt når advokaten har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Forbrukertilsynets orientering bygger i all hovedsak på kapittelet om angrerett i tilsynets nye veiledning for markedsføring av eiendomsmeglingstjenester.

Her kan du lese Forbrukertilsynets brev i sin helhet. 

Her kan du lese Forbrukertilsynets veiledning for markedsføring av eiendomsmeglingstjenester