NTAES liste

NTAES liste over forhold som kan indikere en mistenkelig transaksjon.

Norske myndigheter ved Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) har laget en liste over forhold som kan indikere en mistenkelig transaksjon i tilknytning til eiendomsmegling.

Advokatforeningen anbefaler at advokatene ser hen til listen både ved sine interne, virksomhetsrettede risikovurderinger og ved vurdering av risikoen knyttet til det enkelte eiendomsmeglingsoppdrag. Listen er unntatt offentlighet og skal ifølge Økokrim ikke deles utenfor den rapporteringspliktige institusjonen. Listen er sendt til alle medlemmer av Advokatforeningen som benytter Advokatforeningens tilbud om sikkerhetsstillelse for eiendomsmegling, og kan ved behov sendes på nytt ved en henvendelse til post@advokatforeningen.no.