Veiledning om markedsføring av eiendomsmeglingstjenester

Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglingstjenester.

Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglingstjenester gjelder for alle som markedsfører og selger eiendomsmeglingstjenester, herunder advokater som driver eiendomsmegling. Veiledningen erstatter den tidligere veiledningen fra 2011.

Veiledningen skal sikre at alle former for markedsføring fremstilles på en balansert, veiledende og korrekt måte. Veiledningen er oppdatert med ny praksis, i tillegg til oppdatert informasjon om blant annet prisopplysninger, salgsgaranti, angrerett og direktemarkedsføring. Forbrukertilsynet skriver at hensikten med veiledningen er at den skal fungere som et praktisk oppslagsverk.

På Forbrukertilsynet.no kan du lese den nye veiledningen om markedsføring av eiendomsmeglingstjenester