Forretningsplan

Forretningsplanen skal være en hjelp til å holde den overordnede visjonen for virksomheten for øye og et strategisk verktøy for det indre livet i virksomheten.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Du bør på et tidlig stadium formulere de grunnleggende tankene, ideene og holdningene som danner grunnlaget for beslutningen din om å starte egen advokatvirksomhet. I løpet av prosessen bør disse utvikles til en forretningsplan, hvor du har nedtegnet virksomhetens innerste kjerne. Forretningsplanen