Foretaksform - ingen begrensninger, men domstollovens særlige regler gjelder

Lovens utgangspunkt er at advokatvirksomhet må organiseres som enkeltpersonforetak eller som et advokatselskap.

Les mer

De vanligste foretaksformene

Her kan du lese mer om de vanligste foretaksformene; enkeltpersonforetak, kontorfellesskap, ANS eller DA, aksjeselskap, indre selskap og stille deltager.

Les mer

Andre foretaksformer

Advokatvirksomhet kan også organiseres i andre selskapsformer som for eksempel samvirkeforetak.

Les mer

Sammenlikning av de ulike foretaksformene

Her finner du en oversikt over, og sammenligning av, de ulike foretaksformene.

Les mer

Foretaksformenes hyppighet – statistikk

Advokatforeningens bransjeundersøkelse gir oss tall på hvor vanlige de ulike foretaksformene er.

Les mer