Overordnet om hvitvaskingsreglene

Hensynet bak hvitvaskingsreglene er å forebygge og bekjempe hvitvasking og forhindre terrorfinansiering. Tiltakene i hvitvaskingsloven skal beskytte det finansielle og økonomiske systemet samt samfunnet som helhet. Her får du en oversikt over reglene.

Les mer

Ofte stilte spørsmål om hvitvasking

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om hvitvasking.

Les mer

Verktøy og lenker

Her finner du ulike verktøy som Advokatforeningen har utviklet til hjelp for advokatfirmaene. Du finner også lenker til mer informasjon om hvitvasking.

Les mer

Risikovurderingen av virksomheten

Advokatforetak skal ha gjennomført en risikovurdering av sin virksomhet.

Les mer

Kundetiltak

Her kan du lese mer om ulike problemstillinger knyttet til kundetiltak.

Les mer

Når gjelder reglene?

Her kan du lese mer om mer om lovens anvendelsesområde for advokater.

Les mer

Undersøkelses- og rapporteringsplikten

Dersom advokaten avdekker forhold som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering, skal det foretas nærmere undersøkelser. Dersom det etter undersøkelsene er forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller...

Les mer

Tegn på risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering

Visse forhold ved en klient eller et oppdrag kan indikere at det foreligger risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering.

Les mer

Øvrige forpliktelser

Her følger en oversikt over andre sentrale forpliktelser i hvitvaskingsloven og øvrig regelverk.

Les mer