Overordnet om hvitvaskingsreglene

Reglenes formål er å forebygge og bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger og forhindre terrorfinansiering. Her får du en oversikt over reglene.

Les mer

Ofte stilte spørsmål om hvitvasking

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om hvitvasking.

Les mer

Verktøy og lenker

Her finner du ulike verktøy som Advokatforeningen har utviklet til hjelp for advokatfirmaene. Du finner også lenker til mer informasjon om hvitvasking.

Les mer

Risikovurderingen av virksomheten

Advokatforetak skal ha gjennomført en risikovurdering av sin virksomhet.

Les mer

Kundekontroll

Her kan du lese mer om ulike problemstillinger knyttet til kundekontroll.

Les mer

Når gjelder reglene? Transaksjonsbegrepet

Både spørsmålet om når loven kommer til anvendelse og når reglene om kundekontroll og rapportering gjelder, beror på hva som ligger i begrepet «transaksjon».

Les mer

Undersøkelses- og rapporteringsplikten

Dersom advokaten har mistanke om at en transaksjon har tilknytning til en straffbar handling eller terrorfinansiering, skal advokaten undersøke forholdet. Dersom undersøkelsene ikke avkrefter mistanken skal advokaten melde fra til Økokrim.

Les mer

Tegn på risiko for hvitvasking

Visse forhold ved en klient eller et oppdrag kan indikere at det foreligger risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering.

Les mer

Øvrige forpliktelser

Her følger en oversikt over andre sentrale forpliktelser i hvitvaskingsloven og øvrig regelverk.

Les mer