Interne hvitvaskingsrutiner og andre hjelpemidler

Hvitvaskingsloven krever at advokatfirmaene har utarbeidet og vedtatt hvitvaskingsrutiner. Rutinene skal sikre at alle lovens plikter blir overholdt

Les mer

Gjennomføring av den virksomhetsrettede risikovurderingen

Her finner du noen tips om hvordan den interne risikovurderingen av advokatforetaket kan skje.

Les mer

Eksterne veiledninger mv.

Her finner du en oversikt over relevant informasjon, hjelpemidler og veiledninger som er utarbeidet av andre.

Les mer

Rettskilder

Her er de fleste relevante rettskilder for forståelsen av hvitvaskingsloven samlet.

Les mer