Eksterne veiledninger mv.

Her finner du en oversikt over relevant informasjon, hjelpemidler og veiledninger som er utarbeidet av andre.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Både andre advokatorganisasjoner, myndigheter og internasjonale organer har utarbeidet nyttige guider mv. som kan være til hjelp for norske advokater. Under er et utvalg. Lovkommentar I 2021 utga Universitetsforlaget lovkommentar til Hvitvaskingsloven. Lovkommentaren er også tilgjengelig på www.juri