Eksterne veiledninger mv.

Her finner du en oversikt over relevant informasjon, hjelpemidler og veiledninger som er utarbeidet av andre.

Både andre advokatorganisasjoner, myndigheter og internasjonale organer har utarbeidet nyttige guider mv. som kan være til hjelp for norske advokater. Under er et utvalg. Lenker til relevante rettskilder finner du på en egen side.

Hvitvasking.no 
Hvitvasking.no er et nettsted fra Finanstilsynet og Økokrim om hvitvasking. Her legges det ut aktuelt stoff om hvitvasking i tillegg til at nettstedet inneholder flere henvisninger til verktøy. Nettstedet har også informasjon om rapportering til Økokrim.

Liste over indikatorer på hvitvasking for advokatbransjen

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) har utarbeidet en liste over indikatorer på mistenkelige transaksjoner. Denne er unntatt offentlighet og skal ikke deles utenfor den rapporteringspliktige institusjonen. Listen er sendt til alle medlemmer av Advokatforeningen, og kan ved behov sendes på nytt ved henvendelse på post@advokatforeningen.no.

Finanstilsynets nettsider

Finanstilsynet har på sine nettsider en introduksjon til temaet og lenker til sine rundskriv.

CCBE med flere sin veiledning for å oppdage og forebygge hvitvasking 

Den europeiske advokatorganisasjonen CCBE har i samarbeid med den verdensomspennende advokatforeningen IBA og den amerikanske advokatforeningen, ABA, publisert en veiledning for advokater for å oppdage og forebygge hvitvasking av penger. Veiledningen inneholder det meste en advokat trenger å vite om hvitvasking i en kortfattet tekst, og den gir deg som advokat en praktisk referanse for alle uttrykk og akronymer som røde flagg, CDD, STR, FATF m.m.


FATF - Risk Based Approach Guidance for Legal Professionals 

FATF (Financial Action Task Force) ble opprettet etter initiativ fra G7-landene i 1989 med formål om å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. I veiledningen, som er fra 2008, gis en innføring i risikobaserte kundetiltak på advokatvirksomhetens område.

FATF - Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals 

I dokumentet beskrives risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering på advokatvirksomhetens område.

FATF Recommendations 2012 

I dokumentet gir FATF medlemslandene en anbefaling for hvilke tiltak som bør settes i verk for å bekjempe hvitvasking med mer. EU-direktivene om hvitvasking bygger på anbefalingene. Anbefalingen er etter vedtakelsen revidert flere ganger.

FATF - Mutual Evaluation Report Norway – 2014 

Norges etterlevelse av FATFs anbefalinger ble evaluert av FATF i 2014. Rapporten beskriver resultatene av evalueringen.

FATF Outlines Risk-Based AML for Legal Professionals

Veileder for risikobasert tilnærming i juridisk sektor

Det danske Advokatsamfundets nettsider om hvitvasking 

Danskene bygger også sitt regelverk på EUs direktiv. Advokatsamfundets nettsider inneholder praktisk informasjon som kan være nyttig også for norske advokater.

Det svenske Advokatsamfundets nettsider 

I likhet med danskene har det svenske Advokatsamfundet samlet stoff om hvitvasking på sine nettsider.

Law Society of England and Wales' nettsider

Advokatsamfunnet i England og Wales har en stor mengde informasjon på sine nettsider, herunder et omfattende «Practice note». Flere av ressursene på nettsidene krever innlogging.