Overordnet om kundetiltak

Formålet med kundetiltakene er at advokaten skal kjenne sin klient («know your customer - KYC»). Advokaten skal gjennom kunnskap om klientens identitet og formålet med oppdraget, kunne oppdage om klientforholdet misbrukes av andre, og om klientforholde...

Les mer

Forenklede kundetiltak

Advokaten kan for enkelte klienter foreta forenklede kundetiltak.

Les mer

Kundetiltak

Formålet med kundetiltakene er at advokaten skal kjenne sin klient («know your customer - KYC»). Advokaten skal gjennom kunnskap om klientens identitet og formålet med oppdraget, kunne oppdage om klientforholdet misbrukes.

Les mer

Normale kundetiltak

Ved normale kundetiltak skal advokaten gjennom innhenting av bestemt informasjon om klienten bli så godt kjent med klienten og dens virksomhet (hvis juridisk person), at advokaten er i stand til å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til...

Les mer

Forsterkede kundetiltak

Forsterkede kundetiltak skal anvendes av advokaten i de tilfeller der det er forhøyet risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering, når klient, personer som handler på vegne av klienten eller er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot ell...

Les mer

Legitimasjonskontroll uten personlig oppmøte

Utgangspunktet er at klienten skal møte advokaten personlig for å bekrefte sin identitet. Advokaten kan likevel på visse vilkår tillate at klienten ikke møter advokaten personlig for å bekrefte sin identitet.

Les mer

Politisk eksponerte personer (PEP)

Det skal alltid foretas forsterkede kundetiltak dersom en politisk eksponert person har en nærmere angitt tilknytning til oppdraget.

Les mer

Kundetiltak utført av tredjeparter og utkontraktering

I visse tilfeller kan advokaten legge til grunn kundetiltak som er foretatt av andre. Kundetiltakene kan også utkontrakteres. Advokaten har likevel ansvaret for overholdelse av hvitvaskingsloven.

Les mer

Hva er "gyldig legitimasjon"?

Hva som anses som gyldig legitimasjon er angitt i hvitvaskingsforskriften. Bekreftet kopi av legitimasjonen skal oppbevares.

Les mer