Hva er "gyldig legitimasjon"?

Hva som anses som gyldig legitimasjon er angitt i hvitvaskingsforskriften. Bekreftet kopi av legitimasjonen skal oppbevares.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Kundetiltakene skal omfatte en bekreftelse av klientens identitet, jf. hvitvaskingsloven § 12 (2) og § 13 (2). Fysiske personers identitet skal bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. I henhold til hvitvaskingsforskriften § 4-3 er gyldig legitimasjon for fysiske personer original av dokumenter