Legitimasjonskontroll uten personlig oppmøte

Utgangspunktet er at klienten skal møte advokaten personlig for å bekrefte sin identitet. Advokaten kan likevel på visse vilkår tillate at klienten ikke møter advokaten personlig for å bekrefte sin identitet.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Regelverk Regler om legitimasjonskontroll uten at klienten møter personlig hos advokaten er inntatt i hvitvaskingsloven § 12 annet ledd og forskriften § 4-3. Legitimasjonskontroll uten personlig oppmøte hos advokaten er tillatt, men det stilles i slike tilfeller krav til ytterligere dokumentasjon el