Når gjelder reglene?

Her kan du lese mer om mer om lovens anvendelsesområde for advokater.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Betydningen av begrepet «transaksjon» Advokater er omfattet av pliktene i hvitvaskingsloven når de 1) utfører en finansiell transaksjon eller transaksjon som gjelder fast eiendom eller 2) når de bistår klienter med transaksjoner i en rekke tilfeller som er uttømmende angitt i loven. Bestemmelsen om