Last ned Advokatforeningens GDPR-veileder og nye oppdragsbekreftelse

General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) er EUs personvernforordning. Forordningen trådte i kraft i Norge 20. juli 2018.

Mange av reglene i GDPR finnes allerede i dagens lovgivning, men et økt sanksjonsnivå har styrket oppmerksomheten rundt regelverket – og motivasjonen for å etterleve det.

All advokatvirksomhet vil være underlagt kravene i GDPR – uavhengig av størrelse og rettsområde. Vår veileder forklarer hvordan virksomheten kan forberede seg på ikrafttredelsen og etterleve forordningen deretter. Vi gir ikke en uttømmende oversikt over forordningens krav, men rådene gir et godt utgangspunkt for å etablere et personvern i samsvar med forordningens krav.

For utarbeidelse av personvernerklæring til nettsiden, se Advokatforeningens GDPR-veileder side 15, i tillegg til malen nedenfor.

Last ned Advokatforeningens GDPR-veileder (.pdf)

Last ned eksempel på behandlingsprotokoll(.xlsx)

Her kan du laste ned Advokatforeningens mal for oppdragsbekreftelse, oppdatert i henhold til GDPR

Personvernerklæring overfor klienter og tredjeparter

På rettsdata.no kan du finne mal på databehandleravtale