Last ned Advokatforeningens GDPR-veileder og nye oppdragsbekreftelse

General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) er EUs personvernforordning. Forordningen trådte i kraft i Norge 20. juli 2018.

Advokatvirksomhet vil være underlagt kravene i GDPR – uavhengig av størrelse og rettsområde. Vår veileder forklarer hvordan virksomheten kan etterleve forordningen. Vi gir ikke en uttømmende oversikt over GDPR, men rådene gir et godt utgangspunkt for å etablere et personvern i samsvar med forordningens krav.

For utarbeidelse av personvernerklæring til nettsiden, se Advokatforeningens GDPR-veileder side 15.

Last ned Advokatforeningens GDPR-veileder (.pdf)

Last ned eksempel på behandlingsprotokoll(.xlsx)

Her kan du laste ned Advokatforeningens mal for oppdragsbekreftelse, oppdatert i henhold til GDPR

Personvernerklæring overfor klienter og tredjeparter

På rettsdata.no kan du finne mal på databehandleravtale