Registrering i Enhetsregisteret

Ved registrering i Enhetsregisteret får virksomheten organisasjonsnummer.

Noe av det første du må gjøre, er å registrere advokatvirksomheten i Enhetsregisteret, slik at virksomheten får et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret er blant annet nødvendig for å:

  • registrere advokatvirksomheten i merverdiavgiftsregisteret,
  • få åpnet nødvendige bankkonti for virksomheten og
  • få eget domene på nett.

Oppstart av den nye advokatvirksomheten skal meldes til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, og Tilsynsrådet krever at organisasjonsnummeret oppgis ved innsendelse av melding om oppstart.

Se Brønnøysundregistrene for informasjon om og registrering i Enhetsregisteret.

Se Tilsynsrådet for advokatvirksomhet for melding om oppstart.