Registrering i Enhetsregisteret

Ved registrering i Enhetsregisteret får virksomheten organisasjonsnummer.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Noe av det første du må gjøre, er å registrere advokatvirksomheten i Enhetsregisteret, slik at virksomheten får et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret er blant annet nødvendig for å: registrere advokatvirksomheten i merverdiavgiftsregisteret, få åpnet nødvendige bankkonti for virksomheten og