Kontorfellesskap og registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Den enkelte virksomhet i kontorfellesskapet må registreres som eget avgiftssubjekt.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

I et kontorfellesskap driver hver advokat en personlig eller selskapsbasert virksomhet, slik at den enkelte virksomhet i kontorfellesskapet må registreres som eget avgiftssubjekt og sende inn egne omsetningsoppgaver, se skatteforvaltningsloven § 8-3. Dette skaper en del avgiftsmessige problemer tilk