Profesjonsansvaret

Tendensen synes å være at erstatningskrav brukes til å velte økonomiske tap på andre i større grad enn tidligere. Hvordan kan advokater unngå å havne i ansvar for klientens tap?

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Advokaters profesjonsansvar Årlig rettes det om lag 150 krav om utbetaling under advokatenes obligatoriske sikkerhetsstillelse til Advokatforeningens sikkerhetsstiller. Om lag en tredjedel av disse fører helt eller delvis frem til utbetaling. Ved avtaler om advokatoppdrag er tilfellet at en profesjo