Advokatforeningen anbefaler: Reiseforsikring

Advokatforeningens tilbud om tjenestereiseforsikring dekker dine jobbreiser og kan utvides til å dekke fritidsreiser.

Du bør ha en reiseforsikring som dekker reiser du har i anledning jobben. Advokatforeningens tilbud om tjenestereiseforsikring dekker dine jobbreiser. Du kan også kjøpe tjenestereiseforsikring som dekker jobbreisene til dine ansatte. Advokatforeningens tilbud er utvidet til også å dekke ID-tyveri.

Advokatforeningens tilbud om tjenestereiseforsikring kan utvides til å omfatte ferie-/fritidsreiser.

Dersom du utvider tjenestereiseforsikringen til å omfatte ferie-/fritidsreiser, gjelder denne for hele familien og for fritidsreiser i hele verden. Barn, herunder også særkullsbarn, adoptiv- og fosterbarn, er omfattet av familieforsikringen frem til barnet fyller 21 år, forutsatt at barnet har samme registrerte bostedsadresse som en av foreldrene.

Her kan du lese mer om tilbudet og bestille Advokatforeningens reiseforsikring.