Kjenn din profesjonsansvars-forsikring

Vet du hva som står i vilkårene til profesjonsansvarsforsikringen din? Noe annet kan få alvorlige konsekvenser.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Dekker forsikringen den virksomheten du driver? Alle advokater har en plikt til å stille sikkerhet, jf. dl. § 222. Sikkerhetsstillelsen skal verne klienten dersom du gjør en feil. Sikkerhetsstiller kan gjøre regress mot deg for eventuelle utbetalinger under sikkerhetsstillelsen. Du begrenser ditt ta