Veiledning for Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR blir stadig viktigere, også for advokater og advokatfirmaer. CCBE har engasjert seg gjennom å utarbeide god veiledning innen CSR i Guidance I og Guidance II.

Guidance I inneholder informasjon om hva CSR er, og adresserer spørsmål som hvorfor advokater, advokatfirmaer og advokatforeninger må være oppmerksomme på CSR, hvilke utfordringer man kan møte, hva som er en sannsynlig utvikling fremover etc.

Dette dokumentet ble godkjent av CCBE's medlemmer i februar 2013.

Guidance II følger opp disse temaene nærmere. Guidance II ble godkjent av CCBE's medlemmer 27. februar 2014.