Internadvokat

Hovedforskjellen mellom internadvokater og frittstående privatpraktiserende advokater er at internadvokaten er ansatt hos sin klient. Internadvokatrollen får gjennom dette flere særtrekk.

Les mer

Organisasjonsadvokat

Som organisasjonsadvokat er du ansatt i en organisasjon og utfører oppdrag for organisasjonens medlemmer. Slik medlemsbistand er som regel regulert i organisasjonens regelverk, også når det gjelder salærberegning.

Les mer

Forsvarsadvokat

Retningslinjer, råd, maler med mer for forsvarere

Les mer

Bistandsadvokat

Rutiner og retningslinjer for bistandsadvokater

Les mer

Eiendomsmegling

Advokater kan drive eiendomsmegling i kraft av sin advokatbevilling, men må stille ekstra sikkerhet for slik virksomhet. Her kan du lese mer om hvilke krav som stilles og få råd knyttet til det å drive eiendomsmegling.

Les mer

Sertifisert mekler

Mekling er bistand til forhandlinger mellom to eller flere parter som er i konflikt, og egner seg like godt både i forretningskonflikter og private konflikter. Målet er å komme frem til en frivillig forliksavtale som avslutter konflikten og som er...

Les mer

Forretningsføreroppdrag

Mange advokater påtar seg gårdsbestyrelses- og forretningsføreroppdrag. Dersom du som advokat fører regnskap for andre, som for eksempel borettslag, sameier eller andre eiendomsselskaper, må du oppfylle kravene i regnskapsførerloven og regnskapsførerfo...

Les mer

Styreverv og advokatoppdrag

Advokater er etterspurte til styreverv på grunn av juridisk kompetanse og i mange tilfeller bred erfaring fra næringslivet, og det er lang tradisjon for at advokater påtar seg styreverv. Advokatforeningen har utarbeidet anbefalinger til god praksis i d...

Les mer

Asyladvokat

Rapporter og veiledninger for asyladvokater.

Les mer

Sakkyndighet

I oktober 2014 ble utredningen «Kunnskapskløft og kommunikasjonsbehov» med retningslinjer for bruk av sakkyndighet i domstolene levert Advokatforeningen.

Les mer