Rutiner for behandling av sivile krav i straffesaker med bistandsadvokat

Oslo tingrett har i samarbeid med relevante aktører i strafferettspleien utarbeidet rutiner for behandling av sivile krav i straffesaker med bistandsadvokat.

Les mer

Oppnevning som bistandsadvokat og fremsettelse av salærkrav

Oslo tingrett har i et brev av 15. mai 2013 til bistandsadvokatene redegjort for sine rutiner og krav i forbindelse med begjæringer om oppnevnelse som bistandsadvokat. Brevet omhandler også spørsmål knyttet til fremsettelse av salærkrav.

Les mer

Retningslinjer for bistandsadvokater

I din rolle som bistandsadvokat, kan det oppstå etiske og praktiske spørsmål rundt etablering av oppdraget, dine rettigheter og plikter, forhold til mediene mv. Representantskapet har vedtatt retningslinjer for bistandsadvokater. Retningslinjene basere...

Les mer