Rettshjelpsforsikring

Å søke om dekning av salær under klientens rettshjelpsforsikring, er en viktig del av et advokatoppdrag. Unnlatelse av å følge opp – både mot klient og forsikringsselskap – kan utgjøre et brudd på Regler for god advokatskikk.

Les mer

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand. Praktiserende advokater har plikt til å orientere klientene om mulighetene for å søke fri rettshjelp i de tilfeller hvor klienten kan ha rett til slik bistand, jf....

Les mer

Salærberegning

Advokatforeningen er opptatt av at medlemmene viser ansvar for salærenes størrelse og at det er åpenhet omkring salærfastsettelsen. Det vil alltid være en skjønnsmessig grense for størrelsen på et akseptabelt advokatsalær.

Les mer