Informasjon om det å klage på advokat

Dersom du mener at en advokat har brutt Regler for god advokatskikk, kan du klage til Disiplinærnemnden. Du kan også klage dersom du mener at advokaten har krevd for høyt salær.

Regler for god advokatskikk stiller krav til advokater. Regler for god advokatskikk skal sikre at advokaten, i sitt virke, etterlever de grunnleggende etiske prinsippene i et sivilisert rettssamfunn.

På advokatenhjelperdeg.no kan du lese mer om det å klage på advokat.

Det er gratis å klage. En eventuell klage må sendes inn elektronisk.

På advokatklageordningen.no kan du sende inn en klage på advokat.