Søk i medlemslisten

Søk i medlemslisten

Om medlemskapet

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseforening i Norge. Foreningen ivaretar interessene som alle advokater har felles, uavhengig av om du er advokatfullmektig, ansatt advokat, eier av et enkeltpersonforetak eller partner i et firma.

Les mer om medlemskap i Advokatforeningen Bli medlem
Meretes blogg

Samenes nasjonaldag - gjesteblogg fra Finn-Arne Schanche Selfors

-Sámi eatnan duoddariid, dan sámi máná ruovttu. Galbma garra geađgegietkka,liegga litna salla. -Samelands vidder, det samiske barns hjem. Kald hard steinkomse, varm mjuk favn.

Finn-Arne Schanche Selfors, Sorenskriver

Regler for god advokatskikk med kommentarer

Les mer