Søk i medlemslisten

Søk i medlemslisten

Om medlemskapet

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseforening i Norge. Foreningen ivaretar interessene som alle advokater har felles, uavhengig av om du er advokatfullmektig, ansatt advokat, eier av et enkeltpersonforetak eller partner i et firma.

Les mer om medlemskap i Advokatforeningen Bli medlem
Meretes blogg

Stans isolasjon som bryter med menneskerettighetene

Advokatene Frode Sulland og Thomas Horn møtte denne uken på vegne av Advokatforeningen i en høring på Stortinget om bruken av isolasjon i norske fengsler. Høringen kom på bakgrunn av en særskilt melding til Stortinget levert av Sivilombudsmannen.

Merete Smith, Generalsekretær

Regler for god advokatskikk med kommentarer

Les mer

Ny lønnskalkulator er klar

Tallene i lønnskalkulatoren er hentet fra vår årlige lønnsundersøkelse som ble gjennomført i januar 2019 blant advokater og fullmektiger som er ansatt i advokatfirma, bedrift, organisasjon og offentlig sektor.

Les mer