Søk i medlemslisten

Søk i medlemslisten

Om medlemskapet

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseforening i Norge. Foreningen ivaretar interessene som alle advokater har felles, uavhengig av om du er advokatfullmektig, ansatt advokat, eier av et enkeltpersonforetak eller partner i et firma.

Les mer om medlemskap i Advokatforeningen Bli medlem
Meretes blogg

Lihkku beivviin!

Gjesteinnlegg Advokatforeningens blogg i anledning samefolkets dag 6. februar 2018

Karianne Aamdal Lundgaard, leder for Advokatforeningens lovutvalg for reindrifts- og samerett, senioradvokat i Advokatfirmaet Lund & Co DA

Regler for god advokatskikk

Regler for god advokatskikk er utarbeidet av Advokatforeningen. Ved kongelig resolusjon er reglene i sin helhet tatt inn i advokatforskriften som kapittel 12. Regler for god advokatskikk omfatter dermed alle advokater med virke i Norge, uavhengig av om vedkommende er medlem av Advokatforeningen eller ikke.

Les mer

Årets lønnskalkulator er klar!

Tallene er innhentet i desember 2017, og viser gjennomsnittsinntekten for ulike advokatgrupper – avhengig av eksamensår, tittel og geografisk arbeidssted.

Les mer