Søk i medlemslisten

Søk i medlemslisten

Om medlemskapet

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseforening i Norge. Foreningen ivaretar interessene som alle advokater har felles, uavhengig av om du er advokatfullmektig, ansatt advokat, eier av et enkeltpersonforetak eller partner i et firma.

Les mer om medlemskap i Advokatforeningen Bli medlem
Meretes blogg

Å ta barnekonvensjonen på alvor

Norske barn påføres fysiske og psykiske traumer i interneringsleire i Syria. Deres foreldre har tatt valg vi ikke er enige i. Allikevel bør norske barn få komme til Norge og ivaretas her når de kommer hjem dersom barnets mor eller omsorgsperson ønsker dette.

Arne Gunnar Aas og Else Leona McClimans, Advokat

Regler for god advokatskikk med kommentarer

Les mer

Ny lønnskalkulator er klar

Tallene i lønnskalkulatoren er hentet fra vår årlige lønnsundersøkelse som ble gjennomført i januar 2019 blant advokater og fullmektiger som er ansatt i advokatfirma, bedrift, organisasjon og offentlig sektor.

Les mer