Søk i medlemslisten

Søk i medlemslisten

Om medlemskapet

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseforening i Norge. Foreningen ivaretar interessene som alle advokater har felles, uavhengig av om du er advokatfullmektig, ansatt advokat, eier av et enkeltpersonforetak eller partner i et firma.

Les mer om medlemskap i Advokatforeningen Bli medlem
Meretes blogg

Advokatforeningens isolasjonsgruppe vinner frem

Norge har høstet både internasjonal og nasjonal kritikk for bruk av isolasjon i fengsel. I 2017 opprettet Advokatforeningen en isolasjonsgruppe for å prøve lovligheten av norsk isolasjonspraksis. Målet med dette prosjektet var å finne egnede saker til rettslig prøving.

Merete Smith, Generalsekretær

Regler for god advokatskikk med kommentarer

Les mer

Ny lønnskalkulator er klar

Tallene i lønnskalkulatoren er hentet fra vår årlige lønnsundersøkelse som ble gjennomført i januar 2019 blant advokater og fullmektiger som er ansatt i advokatfirma, bedrift, organisasjon og offentlig sektor.

Les mer